ฟรีวีซ่าไทย-จีน

ฟรีวีซ่าไทย-จีน

ส่องเงื่อนไข ฟรีวีซ่าไทย-จีน เริ่ม 1 มี.ค.นี้ หวังดันจีนเที่ยวไทยเพิ่ม ฟรีวีซ่าไทย-จีน ภายหลังตัวแทนประเทศไทย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ และนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ รมว.การต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับนักท่องเที่ยวไทยและจีน หรือ “ฟรีวีซ่าไทย-จีน” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มาตรการฟรีวีซาไทย-จีน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการพำนักในประเทศนั้น ๆ แต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน เงื่อนไข ฟรีวีซ่าไทย-จีน ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีน ในการเดินทางเข้า – ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย สามารถพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลา ไม่เกิน 90 […]