ส่องเงื่อนไข ฟรีวีซ่าไทย-จีน เริ่ม 1 มี.ค.นี้ หวังดันจีนเที่ยวไทยเพิ่ม

ฟรีวีซ่าไทย-จีน

ฟรีวีซ่าไทย-จีน ภายหลังตัวแทนประเทศไทย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ และนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ รมว.การต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับนักท่องเที่ยวไทยและจีน หรือ “ฟรีวีซ่าไทย-จีน” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มาตรการฟรีวีซาไทย-จีน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการพำนักในประเทศนั้น ๆ แต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน

เงื่อนไข ฟรีวีซ่าไทย-จีน

ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีน ในการเดินทางเข้า – ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย

สามารถพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันใด ๆ

ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า การที่จะได้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยตามเป้าหมายในปี 2567 ที่ 8 ล้านคน ยังจำเป็นต้องทำการตลาดอย่างหนัก จะอยู่เฉยไม่ได้ เพราะตอนนี้คนจีนยังไม่ออกเดินทางเที่ยวนอกประเทศ แอตต้าประเมินไว้ว่าอาจจะได้ที่ 6-7 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ต้องรอตอนตรุษจีนถึงจะเห็นความชัดเจนว่าในปีนี้จะมีคนจีนมาไทยมากแค่ไหน

“การยกเว้นวีซ่าระหว่างกัน จะทำให้คนไทยไปเที่ยวจีนก็เยอะขึ้นเช่นกัน เพราะการยกเว้นวีซ่าจะกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวด้วย ต่อไปคนไทยจะไม่ต้องห่วงหรือรอการทำวีซ่าอีกแล้ว บางครั้ง ก็โดนตีกลับ อีกหน่อยจะไปเมื่อใดก็ได้ ขอให้มีตั๋วเครื่องบินก็ไปได้เลย ทัวร์ไฟไหม้ก็ยังไปได้เพราะไม่ต้องทำวีซ่าแล้ว”

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายก รัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุม ครม.ได้หารือกันเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2567 ได้พูดถึงเป้าหมาย 40 ล้านคน เท่ากับใน2562 ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 แม้ว่าตัวเลข 40 ล้านคนจะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากจากปีที่ผ่านมาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 28.04 ล้านคน และมากกว่าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าไว้ 35 ล้านคน แต่รัฐบาลตั้งเป้าให้สูงขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รัฐบาลผลักดันออกมาจำนวนมาก

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากที่ออกมาตรการยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีนแล้ว รัฐบาลคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศมากขึ้น และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 3.5-3.6 ล้านคน แต่ขณะนี้ต้องรอตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่จะรายงานการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ในปี 2562 เคยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากถึงเกือบ 11 ล้านคน

ทั้งนี้ สถิตินักท่องเที่ยวจีนในปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สรุปจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 28,042,131 คน และสร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวน 3,519,735 คน ถือเป็นอันดับที่ 2 รองจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย

ขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังเปิดปีใหม่ 2567 เป็นต้นมา ตั้งแต่วันที่ 1-21 มกราคม 2567 นักท่องเที่ยวจีนแซงหน้ามาเลเซียขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวน 306,805 แสนคนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากที่ออกมาตรการยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีนแล้ว รัฐบาลคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศมากขึ้น และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 3.5-3.6 ล้านคน แต่ขณะนี้ต้องรอตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่จะรายงานการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ในปี 2562 เคยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากถึงเกือบ 11 ล้านคน

ทั้งนี้ สถิตินักท่องเที่ยวจีนในปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สรุปจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 28,042,131 คน และสร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวน 3,519,735 คน ถือเป็นอันดับที่ 2 รองจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย

ขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังเปิดปีใหม่ 2567 เป็นต้นมา ตั้งแต่วันที่ 1-21 มกราคม 2567 นักท่องเที่ยวจีนแซงหน้ามาเลเซียขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวน 306,805 แสนคน

ภายหลังตัวแทนประเทศไทย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ และนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ รมว.การต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับนักท่องเที่ยวไทยและจีน หรือ “ฟรีวีซ่าไทย-จีน” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มาตรการฟรีวีซาไทย-จีน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการพำนักในประเทศนั้น ๆ แต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน

เงื่อนไข ฟรีวีซ่าไทย-จีน

ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีน ในการเดินทางเข้า – ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย
สามารถพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันใด ๆ
ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า การที่จะได้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยตามเป้าหมายในปี 2567 ที่ 8 ล้านคน ยังจำเป็นต้องทำการตลาดอย่างหนัก จะอยู่เฉยไม่ได้ เพราะตอนนี้คนจีนยังไม่ออกเดินทางเที่ยวนอกประเทศ แอตต้าประเมินไว้ว่าอาจจะได้ที่ 6-7 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ต้องรอตอนตรุษจีนถึงจะเห็นความชัดเจนว่าในปีนี้จะมีคนจีนมาไทยมากแค่ไหน

“การยกเว้นวีซ่าระหว่างกัน จะทำให้คนไทยไปเที่ยวจีนก็เยอะขึ้นเช่นกัน เพราะการยกเว้นวีซ่าจะกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวด้วย ต่อไปคนไทยจะไม่ต้องห่วงหรือรอการทำวีซ่าอีกแล้ว บางครั้ง ก็โดนตีกลับ อีกหน่อยจะไปเมื่อใดก็ได้ ขอให้มีตั๋วเครื่องบินก็ไปได้เลย ทัวร์ไฟไหม้ก็ยังไปได้เพราะไม่ต้องทำวีซ่าแล้ว”

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายก รัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุม ครม.ได้หารือกันเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2567 ได้พูดถึงเป้าหมาย 40 ล้านคน เท่ากับใน2562 ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 แม้ว่าตัวเลข 40 ล้านคนจะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากจากปีที่ผ่านมาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 28.04 ล้านคน และมากกว่าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าไว้ 35 ล้านคน แต่รัฐบาลตั้งเป้าให้สูงขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รัฐบาลผลักดันออกมาจำนวนมาก

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากที่ออกมาตรการยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีนแล้ว รัฐบาลคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศมากขึ้น และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 3.5-3.6 ล้านคน แต่ขณะนี้ต้องรอตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่จะรายงานการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ในปี 2562 เคยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากถึงเกือบ 11 ล้านคน

ทั้งนี้ สถิตินักท่องเที่ยวจีนในปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สรุปจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 28,042,131 คน และสร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวน 3,519,735 คน ถือเป็นอันดับที่ 2 รองจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย

ขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังเปิดปีใหม่ 2567 เป็นต้นมา ตั้งแต่วันที่ 1-21 มกราคม 2567 นักท่องเที่ยวจีนแซงหน้ามาเลเซียขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวน 306,805 แสนคนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากที่ออกมาตรการยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีนแล้ว รัฐบาลคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศมากขึ้น และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 3.5-3.6 ล้านคน แต่ขณะนี้ต้องรอตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่จะรายงานการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ในปี 2562 เคยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากถึงเกือบ 11 ล้านคน

ทั้งนี้ สถิตินักท่องเที่ยวจีนในปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สรุปจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 28,042,131 คน และสร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวน 3,519,735 คน ถือเป็นอันดับที่ 2 รองจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย

ขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังเปิดปีใหม่ 2567 เป็นต้นมา ตั้งแต่วันที่ 1-21 มกราคม 2567 นักท่องเที่ยวจีนแซงหน้ามาเลเซียขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวน 306,805 แสนคน

ฟรีวีซ่าไทย-จีน
ขอขอบคุณบทความจาก : ฟรีวีซ่าไทย-จีน